Traumer

Gåseøjne

Det traumatiserede vidne lever i to verdener,

og i den ene står tiden stille

Efter Atle Dyregrov

Giant Hand of Vyrnwy

Træskærerarbejde af Simon O’Rourke

Giant Hand of Vyrnwy, Wales, 2011

Traumer opstår typisk på baggrund af en hændelse, hvor man har været fuld af angst for om man ville overleve.

På den anden side af hændelsen bliver man  måske overleveren: En stærk person, der klarer sig flot, hjælper andre, får en god uddannelse og siden et godt job, stifter familie. Men måske er der noget i de nære relationer, der slår knuder ….

Traumet kan også sætte sig i en overlever som permanent undtagelsestilstand. Måske en slags frossen tilstand, måske en følelse af vågen død, der har gjort een mere eller mindre handlingslammet.

Måske er man begyndt på den ene uddannelse efter den anden, men aldrig fået færdiggjort en. Måske har man haft mange forskellige jobs, men ikke for alvor trivedes i jobbet. Eller med kollegerne, for der er tilsyneladende ”noget,” der bliver ved at forstyrre i ens liv – men hvad?

Eller man føler en utilfredshed nogle gange i livet, som man måske bebrejder sig selv, for alt er – tilsyneladende – godt … Hvordan finder man frem til at føle sig tilfreds i livet, i sin hverdag, med sin profession, med sine nære relationer? Hvordan finder man større harmoni mellem den indre og den ydre verden?

Se også definition af psykiske (og fysiske) traumer i den Store Danske Encyklopædi, følg link her.

Læs også nu afdøde skuespiller og forfatter, Jens Arentzens indlæg om traume-vandring i generationer. Følg link her eller læs pdf her.